Přehled produktů a služeb

Balíčky
Standardní formáty
Nestandardní formáty
Videoreklama
PR články
Programmatický nákup

Standardní formáty

Reklamní formáty dělíme pro lepší orientaci na dvě základní skupiny. Tou první jsou standardní formáty a druhou pak nestandardní formáty.Reklamní formát (banner) je druh reklamy používaný na internetových stránkách. Má grafickou formu a zpravidla obsahuje text - sdělení inzerenta. Velikost se vzhledem k užití na internetových stránkách udává v pixelech (px.), nikoli v milimetrech či centimetrech. Standardní reklamní bannery mají přesně definované rozměry. Lze je tedy využít na většině internetových stránkách, aniž by se musely upravovat parametry dle individuálních možností daného serveru. Reklamní formáty pak můžeme dále rozlišovat dle formátu a technologie, ve které jsou vytvořeny. Může se jednat o statický obrázek (jpg,png), obrázek s omezenou dynamikou animace (gif), flash (swf) a v současné době nejrozšířenější formát HTML5.

Nabízíme reklamní bannerové kampaně ve všech současně používaných formátech a rozměrech.

Přehled reklamních formátů naleznete ZDE

Nestandardní formáty

Nestandardní reklamní formáty nabízejí inzerentům zpravidla více prostoru a možností než standardní reklamní formáty. Jedná se o velkoformátovou kreativu, speciálně programované bannery nebo expandable (rozbalovací) formáty, které částečně překrývají obsah serveru. Zpravidla nemají přesně definovanou velikost v px. Jsou totiž konstruovány podle velikosti a možností webové stránky, kde budou zobrazeny. Zobrazení většiny nestandardních formátů je omezeno na jednoho uživatele 1x denně.Přehled reklamních formátů naleznete ZDE

Videoreklama

V posledních letech zaznamenal český internet velký rozvoj videoformátů. To zapříčinila větší dostupnost televizní reklamy a fakt, že inzerenti hledají další možnosti, jak využít svá reklamní videa. Video reklama je nejčastěji distribuována s využitím zjednodušeného flashového přehrávače, který zobrazuje video ve flashovém formátu Flash video (FLV). V nabídce máme jak standardní formáty, které je možné použít pro sledování videa, tak originální nestandardní formáty, které uživatelé internetu nemohou přehlédnout!Přehled reklamních formátů naleznete ZDE

PR články

PR články patří mezi hojně využívané formy internetové reklamy. Rozlišujeme dvě hlavní varianty článků: krátký PR článek (Perex) a dlouhý PR článek. Perex se skládá ze statického ilustračního obrázku, nadpisu (cca 30 znaků a mezer) a samotného textu (cca 250 znaků a mezer). Po kliknutí na text či ilustrační obrázek, je uživatel odkázán na stránky klienta. Cesta je definována vloženým odkazem stejně, jako je tomu u standardních reklamních formátů.V případě dlouhého PR článku slouží Perex jako upoutávka na samotný článek, který je umístěn v rámci daného serveru. Dlouhý PR článek má zpravidla rozsah textu jedné normostrany (1 800 znaků a mezer). Může obsahovat další obrázky, grafiku a odkazy na služby či produkty klienta.

Programmatický nákup

Základním principem programmatického nákupu je, že nenakupujeme konkrétní plochu/server (i když to lze také), ale nakupujeme reklamu cílenou na lidi, kteří se chovají tak, jak požadujeme. Každému uživateli (nebo spíše skupině s určitým chováním), nastavíme maximální cenu, za kterou je budeme oslovovat.Nejčastější metodou, jak nakupovat programmaticky, je RTB, kdy získáváme dostupnou reklamní plochu v otevřené aukci s ostatními inzerenty – kdo navrhne vyšší cenu, plochu vyhraje a umístí na ni svou reklamu.